Nagano prefecture

Hakuba-Goryu

from Hakuba-Goryu Resort